Efterfrågan på kundanpassade produktionsorder ökar eftersom fler applikationer kräver anpassade mönster. I praktiken kan detta vara ganska felaktigt för din produktion. Slå den här utmaningen med de enkla anpassningsverktygen i EasySIGN för snabb anpassning av dina mönster och konvertering till felfria produktionsfiler.

Mallar

Arkiv> Nytt från mall ...
Gör dina mönster återanvändbara genom att spara dina kalkylblad som en Mall. Öppna Mall guiden och följ stegen för att anpassa din design med några få musklick.

Textfusion och bilder

Gör enkelt en uppsättning olika T-shirts eller visitkort. Kombinera datafiler med din design och skapa snabbt en anpassad batchproduktion. Behandla en CSV-fil och slå samman text, bitmappar och vektorkonst (klipp) automatiskt i olika serier av personliga mönster.

Autonummer

Infoga> Objekt> Autonummer ...
Lägg till ett automatiskt stegnummer med funktionen Autonummer.

ange Antal, Minsta längd, Sidhuvud och eller Ändelse text och ställ in Justering av autonumret.

Multiplicera

Ordna> Multiplicera
När Autonumber-designen är klar kan du multiplicera designen för att skapa de nummer du behöver producera. Autonumret ökas automatiskt med en siffra för varje kopia av designen. När du väljer Modifierbar i Multiplicera menyn kan du lägga till antalet kopior med Dra verktyget efter ansökan.