Använd transparens för att skapa mönster med realistiskt djup eller för att kombinera en text och en bild tillsammans. Designa med transparenta objekt för att göra bakgrunden eller eventuella underliggande objekt synliga. Det omfattande transparensverktyget kan användas på vektor- och bitmappsobjekt.

Ställ in transparens

Du kan öppna transparensmenyn i verktygslådan till vänster på din EasySIGN-skärm.

I menyn kan du ställa in transparens, värden och tillämpa på fyllning, penna eller båda. Välj mellan följande transparenstyper:
Uniform: Insynen kommer att placeras lika på hela objektet.
Gradient: Skapa en linjär, radiell, fyrkantig eller konisk gradientgenomskinlighet.
Mönster: Skapa en mönsterfylld transparens och ställ in strukturen.

Skapa alfakanal

Bitmapp> Transparens> Välj
En alfakanal används för att välja områden i en bitmapp för att definiera transparens eller för att bevara ett urval av bitmappen. Du kan skapa en alfakanal från vilken form som helst i EasySIGN.

Importera transparenta filer

När du importerar en EPS-, PDF-, PSD- eller PNG-fil ingår transparensen. Efter import kan du separera alfakanalen från bitmappen för att använda den som en skärlinje (Bitmapp> Transparens> Till kurvor) eller som en form att maskera (Bitmapp> Transparens> Till maskering) bitmappen.

Exportera transparenta filer

När du exporterar en fil bevaras transparensen under export till PDF-format.