Lägg till en dimension i din design med de realistiska skuggeffekterna i EasySIGN.

Skapa skugga

Effekter> Skugga
Välj en skuggeffekt och ställ in typen. Varje typ kan användas i de tillgängliga skuggeffekterna.

Skuggeffekter
Perspektiv Skugga placeras i perspektivvy
Blockera Skugga placeras bakom objektet
Drop Skugga faller bakom objektet
Maska Skugga faller ner från objektet
Skuggtyper

Typerna kan väljas för varje skuggeffekt.

Vanligt Skuggan fortsätter bakom objektet
Stämpel med överlappning Skuggan fortsätter delvis bakom objektet
Frimärke Ytterligare vitt utrymme läggs till mellan objektet och skuggan
Kontur original En extra kontur läggs till runt objektet
Konturresultat En extra kontur läggs till runt skuggresultatet
Justera skugga

Ändra skuggan med Dra verktyget eller ändra värdena i Fastigheter meny där du ändrar alla skugginställningar och väljer önskad skuggtyp.

Mjuk skugga

Effekter> Shadow> Soft Drop Shadow ...
Skapa transparenta skuggor med mjuka kanter för en smidig skuggdesign. Gå bara in i skuggan Kompensera värden, Öppenhet procentsats, Färg och Upplösning. Mer...