EasySIGN innehåller en kraftfull mallguide där du enkelt kan återanvända dina mönster. Varför? Till exempel får du en kund i butiken och de vill ha ett skylt eller en T-shirt med ett annat namn och en något annorlunda bild än exemplet du har gjort. Innan du vet kommer du att vara upptagen med att anpassa och skapa en design som din kund vill ha. Det är där din tid går och därmed marginalen på den produkt som kunden vill ha.
Med EasySIGN kan du lösa detta med hjälp av mallar. Skapa dina egna mönster och spara dem som en mall. Detta gör att du kan anpassa den direkt till kundens önskemål. I några steg anger du önskad text och justerar bilden i enlighet med kundspecifikationen.

Använd en mall

Arkiv> Nytt från mall ...

Öppna en mall och följ stegen i guiden. Ändra text, clipart och storlek så blir din nya design direkt redo för produktion.

Skapa en mall

1. Gör en design och lägg till text.
2. Lägg till Mögeleffekt som platshållare för din text. De Mögeleffekt säkerställer att textstorleken förblir oförändrad i utdataformatet.
3. Lägg till en clipart i din design och gör clipart utbytbar Ordna> Mallar> Gör utbytbara.
Nu kommer du att kunna ersätta den med en annan clipart när du använder den här mallen.
4. Spara kalkylbladet som en mall Arkiv> Spara som och välj EasySIGN mallfiler (* .est) som filformat för att spara din design.
5. Använd din mall Arkiv> Nytt från mall ... och justera texten, clipart, storlek för att återanvända din design för en annan applikation eller kund.

Använd mallar och spara designtid genom att öka din designanpassning!