Skapa snabbt anpassade batchproduktioner genom att slå samman kalkylbladet med en datafil. Kombinera automatiskt textfiler, bilder och numrering för att enkelt skapa en uppsättning personliga mönster. Allt detta kan göras inom några steg i EasySIGN.

Skapa en design med utbytbara element

Text> Sammanfoga> Namn> Redigera

Skapa en design och gör elementen utbytbara genom att ställa in ID-namn och nummer.

Lägg till en datafil

Skapa en CSV-fil eller TXT-fil med utbytbara data för namn och ID-nummer som används i EasySIGN-kalkylbladet.

Slå samman kalkylbladet med datafilen

Text> Sammanfoga> Börja ...