Maskering används för att placera bitmapp eller vektorbild i en form för att storleka bilden efter formen. Masker används till exempel för att ta bort bakgrunden till en bild eller för att placera en bild i en text eller vektorform.

Maskering

Ordna> Maskering> Placera i masken

Välj en bild, välj Placera i masken och välj texten för att använda den som en mask för bitmappen.